Getuigen gezocht van brand jachthaven

donderdag 15 januari 2015

Wessem - Donderdagochtend woedde brand in de jachthaven. Getuigen met informatie en tips worden dringend verzocht om zich bij de politie te melden.

Grootschalig onderzoek

Het onderzoek naar de oorzaak van de brand in de jachthaven van Wessem wordtgedaan door het rechercheteam dat ook belast is met het onderzoek naar de brandin de Steelhaven in Roermond op 16 december 2014. Dit in verband met de kennisen expertise die in het onderzoeksteam van twintig politiemedewerkers aanwezigis. Eerdere branden in de havens van Herten (6 december 2014) en Ohe en Laak (10december 2014) worden ook meegenomen in het onderzoek. Daarbij zal ookonderzocht worden of er sprake is van een mogelijk verband tussen deverschillende branden. In de bovengenoemde zaken is nog geen duidelijkheid of ersprake is van brandstichting, een ongeluk of technische oorzaak.

De politie heeft inmiddels divers onderzoek verricht. Ook hoort de politienog steeds getuigen en gedupeerden, analyseert zij beeldmateriaal van burgers enworden de tientallen tips, die viaOpsporingVerzochtzijn binnengekomen, nader bekeken door het team.

Getuigenoproep

Getuigen die informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met depolitie via 0900 - 88 44 of anoniem via Stichting M op 0800 - 7000. Daarnaastroept de politie aan burgers die video's of foto's hebben gemaakt van de brandop om deze te delen met het onderzoeksteam.

Mensen die over beeldmateriaal beschikken, kunnen deze viadewebsite van de politie uploaden. Zij kunnen hiervoor het tipformulierinvullen. Daarbij is belangrijk dat er in het veld 'plaatsnaam voorval' deplaatsnaam 'Wessem' wordt ingevuld.

2014166138

bron: politie.nl | Categorie: brand


2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Roermond | 112 alarmeringen Roermond | Goedkoop Tanken in Roermond | Supermarkten in Roermond | Weerbericht Roermond